อัพ IELTS Writing ด้วย 4 เทคนิคนี้

เทคนิค 4 อย่างที่จะอัพคะแนน IELTS Writing อย่างเร็ว!

หากคุณต้องการคะแนน IETLS Writing ระดับ 6 7  8 ขึ้นไป คุณจะต้องมีพื้นฐาน Grammar ที่แข็งแรง มีความรู้คำศัพท์ที่หลากหลาย และที่สำคัญคือต้องรู้จักโครงสร้างของการเขียน Essay  แต่นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีอีก 4 เทคนิคซึ่งเป็นสิ่งที่ข้อสอบ IELTS Writing ต้องการจากตัวคุณ เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเขียนของคุณได้อย่างรวดเร็วและช่วยดันให้คุณไปถึงคะแนนที่ต้องการ

  1. ห้ามใช้ Contractions หรือพวกที่เป็นตัวย่อ อย่างคำว่า don't, won't, aren't โดยในการสอบเขียน Academic Paper คุณควรที่จะเขียนเป็นตัวเต็ม เพราะการย่อจะเป็นลักษณะของการพูดและไม่นิยมใช้กันในภาษาเขียน
  2. หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า "Very"  เพราะว่าการที่เราเอา Very มาขยาย Adjective มันเป็นการใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน แต่ถ้าคุณต้องการคะแนนระดับสูงก็ควรที่จะโชว์ทักษะว่าสามารถเขียนประโยคที่ซับซ้อนได้เช่น แทนที่จะเขียนประโยคว่า A very nice house ก็ควรเขียนว่า A beautiful house ซึ่งก็เป็นการแสดงทักษะการใช้ Adjective ที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นคำศัพท์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพาร์ท Writing และรวมถึงพาร์ทอื่น ๆ ด้วยเข่นกัน
  3. หลีกเลี่ยงการใช้กริยาที่มัน Simple หรือมันง่ายเกินไป เช่น Be Have Get Go หากคุณต้องการคะแนนระดับสูง คุณจะต้องรู้จักกริยาอื่น ๆ ที่มันมาแทนคำพวกนี้ได้ เช่น She went to Europe last summer. ให้คุณใช้ She traveled to Europe last summer. แทน ก็คือใช้คำว่า traveled แทน went มันจะแสดงถึงความซับซ้อนที่มากขึ้นในเรื่องของการใช้คำศัพท์
  4. หลีกเลี่ยงการใช้ Phrasal Verb ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้ในภาษาพูดมากกว่า แต่ในการเขียน Academic Paper คุณควรหลีกเลี่ยงในส่วนของตรงนี้ เช่น The movie was such a let down. ควรเขียนว่า The movie deeply disappointed me. แทน

 

ทักษะการเขียน = พื้นฐานแกรมม่า + คำศัพท์

ทั้ง 4 เทคนิคนี้สามารถที่จะช่วยเพิ่มคะแนน IETLS Writing ให้คุณได้ แต่อย่าลืมว่าแก่นสำคัญของทักษะนี้ก็คือพื้นฐาน Grammar ที่แข็งแรงและพื้นฐานคำศัพท์ที่หลากหลาย ถ้าคุณหมั่นฝึกฝนในส่วนของ 2 อย่างนี้ร่วมกับใช้ 4 เทคนิคที่กล่าวไป รับรองได้เลยว่าการสอบ IELTS Writing ให้ได้คะแนนที่สูงไม่ยากอย่างที่คิด

 

เข้าสอบ IELTS Speaking อย่างมั่นใจด้วยคลาสฟรีนี้!

ครูได้จัดคลาสฟรีที่ชื่อว่า IELTS Speaking ไว้ช่วยให้นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ IELTS เข้าใจถึงความต้องการจริงของข้อสอบนี้ และวิธีฝึกภาษาอังกฤษเพื่อที่จะมีพื้นฐานเพียงพอในการทำระดับคะแนนที่ตนเองต้องการ

นอกจากนั้น ครูจะสอนเทคนิค 3 ขั้นตอนในการพิชิต IELTS Speaking Part 2 ซึ่งเป็นพารท์ที่ยากที่สุดของการสอบ Speaking เลยล่ะ

ท้ายคลาสจะมีการแจกบทสรุป IELTS ทั้ง 4 ทักษะด้วยนะ คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อเข้าดูรอบเรียนที่ยังไม่เต็ม

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.