หลักการใช้ must และ have to ในการเตรียมสอบ IELTS

have to ielts must Jun 04, 2022
ทั้ง Must และ Have to ใช้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ
 
รูปแบบ Subject + must / have to + infinitive
 
ถ้าประธานเป็น He, She, It ใช้ has to แทนนะคะ
 
ความแตกต่างในการใช้ Must และ Have to
 
🔷Have to เป็นข้อบังคับที่คนอื่นตัดสินแทนเรา เช่น กฏหมาย กฏระเบียบ ที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ ตัวอย่าง :
At FMCP ENGLISH, we have to sign in to enter your online courses.
ที่สถาบัน FMCP เราต้องเข้าสู่ระบบเรียนคอร์สออนไลน์ของคุณ
(นี่เป็นกฏระเบียบการเรียนที่ FMCP นะคะ)
 
She has to get a visa if you want to go to Russia.
เธอต้องไปทำวีซ่า ถ้าอยากจะไปรัสเซีย
 
🔷Must เป็นข้อบังคับที่เราตัดสินใจเพื่อตัวเองหรือคนอื่น ตัวอย่าง :
I must exercise more often.
ฉันต้องออกกำลังกายบ่อยกว่านี้แล้วล่ะ
 
You must drive more carefully or you will have an accident.
คุณควรจะขับรถระมัดระวังมากกว่านี้ ไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้
 
ลองทำดูเลยค่ะ 🙂

เข้าสอบ IELTS Speaking อย่างมั่นใจด้วยคลาสฟรีนี้!

ครูได้จัดคลาสฟรีที่ชื่อว่า IELTS Speaking ไว้ช่วยให้นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ IELTS เข้าใจถึงความต้องการจริงของข้อสอบนี้ และวิธีฝึกภาษาอังกฤษเพื่อที่จะมีพื้นฐานเพียงพอในการทำระดับคะแนนที่ตนเองต้องการ

นอกจากนั้น ครูจะสอนเทคนิค 3 ขั้นตอนในการพิชิต IELTS Speaking Part 2 ซึ่งเป็นพารท์ที่ยากที่สุดของการสอบ Speaking เลยล่ะ

ท้ายคลาสจะมีการแจกบทสรุป IELTS ทั้ง 4 ทักษะด้วยนะ คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อเข้าดูรอบเรียนที่ยังไม่เต็ม

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.