ความแตกต่างในการใช้ like และ as ในการสอบ IELTS

as ielts like Jun 13, 2022
ในบทนี้ ครูเมย์จะมาสอนการใช้ Like และ As กันนะคะ
 
เราใช้ like ตามด้วย noun หรือ pronoun มีความหมายว่า similar to เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน
 
ตัวอย่าง
📌He ran like the wind. เขาวิ่งเร็วเหมือนลม
📌This house looks like a castle. บ้านหลังนี้เหมือนปราสาทเลย
 
เราใช้ as ตามด้วย noun มีความหมายเดียวกับ in the role of ในสถานะหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน
 
ตัวอย่าง
📌As your friend, I have to say you're not a good singer.
ในฐานะเพื่อน ฉันต้องพูดว่านายไม่ใช่นักร้องที่ดีเท่าไร
📌I work as a police officer. ฉันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 
นักเรียนสามารถไปปรับใช้ในการสนทนาที่ดูดียิ่งขึ้นได้พร้อมกับการทำข้อสอบ IELTS เช่นเดียวกัน อย่าลืมมาทบทวนและทำโจทย์กันอีกนะคะ ลองทำดูนะ

เข้าสอบ IELTS Speaking อย่างมั่นใจด้วยคลาสฟรีนี้!

ครูได้จัดคลาสฟรีที่ชื่อว่า IELTS Speaking ไว้ช่วยให้นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ IELTS เข้าใจถึงความต้องการจริงของข้อสอบนี้ และวิธีฝึกภาษาอังกฤษเพื่อที่จะมีพื้นฐานเพียงพอในการทำระดับคะแนนที่ตนเองต้องการ

นอกจากนั้น ครูจะสอนเทคนิค 3 ขั้นตอนในการพิชิต IELTS Speaking Part 2 ซึ่งเป็นพารท์ที่ยากที่สุดของการสอบ Speaking เลยล่ะ

ท้ายคลาสจะมีการแจกบทสรุป IELTS ทั้ง 4 ทักษะด้วยนะ คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อเข้าดูรอบเรียนที่ยังไม่เต็ม

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.