เรียนแกรมม่าเพื่อเขียนได้จริง!

ปัดฝุ่นหลักการแกรมม่าทั้งหมด พร้อมทั้งฝึกการเขียนประโยคเป็นภาษาอังกฤษ 

ปรับพื้นฐานแกรมม่าในครั้งนี้ คุณจะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมั่นใจ!

การันตีความพอใจหรือคืนเงิน

เขียนประโยคภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น!

คุณจะเรียงประโยคได้เร็วขึ้น และใช้หลักแกรมม่าที่ถูกต้องในการเขียนอธิบายสิ่งต่างๆ

 

ปรับพื้นฐานตั้งแต่ "ศูนย์"

[email protected] ประกอบไปด้วย 3 ระดับ ตั้งแต่หลักแกรมม่าง่ายๆ ไปจนกระมั่งหลักแกรมม่าที่ซับซ้อนแบบสุดๆ

ฝึกเขียนประโยคได้จริง

คอร์สนี้สามารถเรียนเพื่อปรับพื้นฐานในการทำข้อสอบต่างๆ และเพื่อการใช้เขียนอีเมล์, รายงาน และบทความทั่วไป

สอบถามครูได้โดยตรง

เรียนออนไลน์กับเรา ก็เหมือนเรียนเดี่ยวในค่าเรียนที่ถูกที่สุด! คุณสามารถสอบถามข้อสงสัยกับครูผู้สอนได้โดยตรง!

แกรมม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด!

ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับแกรมม่า ว่าเรียนมาแล้วยังทำไม่ได้...คุณไม่ได้รู้สึกแบบนี้เพียงคนเดียวนะคะ นักเรียนของเมก่อนเริ่มเรียนคอร์สนี้ก็รู้สึกแบบเดียวกัน..
 
เหตุเป็นเพราะแนวทางการเรียนที่เราคุ้นเคยนั้นนั้นคือการเรียนเพื่อสอบ เราจึงนั่งท่องเทนส์ ท่องคำศัพท์ โดยที่ไม่รู้เลยว่าใช้มันยังไง พอสอบเสร็จก็เลยลืมง่ายๆ 
 
ถ้าคุณอยากเก่งแกรมม่าจริง..คุณจะต้องเปลี่ยนแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการเรียนเพื่อใช้ทุกๆวัน และฝึกเขียนเป็นประโยค --นั่นคือจุดประสงค์ของคอร์ส [email protected]
 
หลังเรียนคอร์สนี้ นักเรียนของเมมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนประโยค และมีพื้นฐานที่แน่นขึ้นในการใช้ทำข้อสอบภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL
 
ถ้าคุณเข้าใจความสำคัญของภาษาอังกฤษ และอยากที่จะเรียนเพื่อใช้ในระยะยาว คอร์ส [email protected] จะช่วยคุณได้ค่ะ
 
KruMae FMCP English
(ครูสอนคอร์ส [email protected])
มีข้อสงสัยเพิ่มเติม? ติดต่อ ADMIN ได้ที่นี่ค่ะ

"หนูชอบเทคนิคการสอนในแกรมม่ามากๆค่ะ สุดยอดคำร่ำลือจริงๆ หนูเลือกเรียนกับครูเมไม่ผิดหวังเลยค่ะ "

ตัวอย่างการติวใน [email protected]

ปรับพื้นฐานแกรมม่าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง!

 General Grammar Level : หลักแกรมม่าระดับพื้นฐาน 20 ชม.

 • Simple Present Statements with Be :การใช้ประโยค is/am/are
 • Questions with Be : การสร้างคำถามโดยใช้ is/am/are
 •  Imperatives : Don't---การออกคำสั่ง
 • Nouns : ชนิดของคำนามต่างๆ
 • Count and Non-count Nouns : นามนับได้และนามที่นับไม่ได้
 • Adjectives : คำขยายนาม
 • Possessives and Demonstratives :Yours, Her, His...
 • The Present Continuous : หลักการใช้ is/am/are + Ving
 • The Simple Present : หลักการใช้ S+V2
 • Adverbs of Frequency : หลักการใช้ความถี่ usually, always, rarely...
 • The Simple Past of Be : หลักการใช้ was/were
 • The Simple Past : หลักการใช้ S+V2
 • The Past Continuous : หลักการใช้ S+was/were+Ving
 • Articles : หลักการใช้ a/an/the
 • Quantity Expressions : หลักการใช้ many. much, few...
 • There is and There are : หลักการใช้ และความแตกต่าง
 • The Future with Be Going To : หลักการใช้ S+is/am/are+going to+...
 • The Future with Will : หลักการใช้ S+will+V1

 

Intermediate Grammar : หลักแกรมม่าระดับกลาง 20 ชม.

 • The Simple Present : หลักการใช้ S+V(s)
 •  Imperatives : หลักการใช้การออกคำสั่ง การเตือน
 • The Present Continuous : หลักการใช้ S+is/am/are+Ving
 • The Simple Past : หลักการใช้ S+V2
 • The Past Continuous and Past Time Clause : หลักการใช้ S+was/were+Ving
 • The Present Perfect : หลักการใช้ S+has/have +V3
 • Future Time: Be Going To, Will, and the Present Continuous : หลักการใช้เทนส์อนาคต
 • Modals of Ability and Possibility: หลักการใช้ could, can, might...
 • Modals and Phrases of Request, Permission, Desire and Preference : หลักการใช้ would rather, would prefer...
 •  Tag Questions : หลักการใช้ ...will you?....aren't they?
 • Additions with Conjunctions : หลักการใช้ either, neither, so...
 • Nouns and Quantity Expressions :หลักการใช้คำนามประเภทต่างๆ a lot of , no, some...
 • Indefinite and Definite Articles : หลักการใช้ a, an, the...
 • Adjectives : หลักการใช้คำคุณศัพท์ที่ยากขึ้น
 • Adverbs : หลักการใช้คำขยายกริยา (-ly)
 • Comparatives : การเปรียบเทียบขั้นกว่า -er +than, more than...
 • Superlatives : การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด the -est, the most...
 • Gerunds : หลักการใช้คำที่ตามด้วย -ing
 • Infinitives : หลักการใช้คำที่ตามด้วย -to
 • Phrasal Verbs : หลักการใช้คำสองคำในรูปแบบสำนวน เช่น pick up, turn down, get off

Advance Grammar : หลักแกรมม่าระดับสูง 20 ชม.

 • The Present : หลักการใช้ประโยคในรูปแบบปัจจุบันทั้งหมด
 • The Past : หลักการใช้ประโยคในรูปแบบอดีตทั้งหมด
 • Future Forms : หลักการใช้ประโยคในรูปแบบอนาคตทั้งหมด
 • The Present Perfect : หลักการใช้ lately, recently, just, for, since...
 • The Present Perfect Continuous :หลักการใช้ S+has/have+been+Ving
 • The Past Perfect and the Past Perfect Continuous : ความแตกต่างระหว่างสองเทนส์นี้
 • Modals of Possibilities : หลักการใช้ should, ought to, have to, got to
 • Past Modals : หลักการใช้ Modals of Possibilities ในรูปอดีต
 • Passive Sentences (Part 1) 
 • Passive Sentences (Part 2) 
 • Contrasting Gerunds and Infinitives :ความแตกต่างในการใช้ของ Gerunds และ Infinitives
 • Indefinite and Definite Articles : ความแตกต่างระหว่าง a, an, the กับการไม่ต้องเติมหน้าคำนาม
 • Relative Clause with Subject Relative Pronouns : หลักการใช้ who, that, which และการใช้ comma ในเชิงของประธาน
 • Relative Clauses with Object Relative Pronouns : หลักการใช้ who, that, which และการใช้ comma ในเชิงของกรรม
 • Real Conditionals, Unreal Conditionals, and Wishes: หลักการใช้ If-Clause แบบที่ 1 และ 2
 • Past Unreal Conditionals and Past Wishes : หลักการใช้ If-Clause แบบที่ 3
 • Noun Clauses : หลักการใช้ If/Whether, That
 • Noun Clauses : หลักการใช้ If/Whether, That

ปรับพื้นฐานตั้งแต่ศูนย์ + สามารถเขียนประโยคได้จริง!

สามารถเลือกเรียนแค่ระดับเดียว หรือฝึกเต็มที่อย่างแท้จริงทั้ง 3 ระดับ!

GENERAL LEVEL

1,800

General Level 20 ชม.  หลักแกรมม่าระดับพื้นฐาน 

เอกสารดาวน์โหลดได้ทันที

มีคำถาม? สอบถามครูผู้สอนได้โดยตรง

เข้าเรียนได้ 30 วัน

การันตีความพอใจหรือคืนเงิน

วิธีสมัครเรียน

[email protected]

5,700

(ราคาปกติ 9,900 บาท)

General Level 20 ชม.  หลักแกรมม่าระดับพื้นฐาน 

Intermediate Level 20 ชม.  หลักแกรมม่าระดับกลาง

Advance Level 20 ชม.  หลักแกรมม่าระดับสูง

เอกสารของทุกระดับดาวน์โหลดได้ทันที

มีคำถาม? สอบถามครูผู้สอนได้โดยตรง

เข้าเรียนได้ 180 วัน

การันตีความพอใจหรือคืนเงิน

วิธีสมัครเรียน

การันตีว่าเรียนแล้วเข้าใจ หรือคืนเงิน 100%

เราการันตีว่าเมื่อคุณเรียนคอร์สนี้แล้ว คุณจะเข้าใจหลักแกรมม่ามากขึ้น! แต่ถ้าคุณไม่พอใจในการเรียนคอร์สนี้---ไม่ว่าเพราะสาเหตุใดๆ คุณสามารถขอเงินคืนภายใน 3 วัน!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.