เรียนแกรมม่าเพื่อเขียนได้จริง!

ปัดฝุ่นหลักการแกรมม่าทั้งหมด พร้อมทั้งฝึกการเขียนประโยคเป็นภาษาอังกฤษ 

ปรับพื้นฐานแกรมม่าในครั้งนี้ คุณจะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมั่นใจ!

การันตีความพอใจหรือคืนเงิน

เขียนประโยคภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น!

คุณจะเรียงประโยคได้เร็วขึ้น และใช้หลักแกรมม่าที่ถูกต้องในการเขียนอธิบายสิ่งต่างๆ

 

ปรับพื้นฐานตั้งแต่ "ศูนย์"

GRAMMAR@HOME ประกอบไปด้วย 3 ระดับ ตั้งแต่หลักแกรมม่าง่ายๆ ไปจนกระมั่งหลักแกรมม่าที่ซับซ้อนแบบสุดๆ

ฝึกเขียนประโยคได้จริง

คอร์สนี้สามารถเรียนเพื่อปรับพื้นฐานในการทำข้อสอบต่างๆ และเพื่อการใช้เขียนอีเมล์, รายงาน และบทความทั่วไป

สอบถามครูได้โดยตรง

เรียนออนไลน์กับเรา ก็เหมือนเรียนเดี่ยวในค่าเรียนที่ถูกที่สุด! คุณสามารถสอบถามข้อสงสัยกับครูผู้สอนได้โดยตรง!

แกรมม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด!

ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับแกรมม่า ว่าเรียนมาแล้วยังทำไม่ได้...คุณไม่ได้รู้สึกแบบนี้เพียงคนเดียวนะคะ นักเรียนของเมก่อนเริ่มเรียนคอร์สนี้ก็รู้สึกแบบเดียวกัน..
 
เหตุเป็นเพราะแนวทางการเรียนที่เราคุ้นเคยนั้นนั้นคือการเรียนเพื่อสอบ เราจึงนั่งท่องเทนส์ ท่องคำศัพท์ โดยที่ไม่รู้เลยว่าใช้มันยังไง พอสอบเสร็จก็เลยลืมง่ายๆ 
 
ถ้าคุณอยากเก่งแกรมม่าจริง..คุณจะต้องเปลี่ยนแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการเรียนเพื่อใช้ทุกๆวัน และฝึกเขียนเป็นประโยค --นั่นคือจุดประสงค์ของคอร์ส GRAMMAR@HOME
 
หลังเรียนคอร์สนี้ นักเรียนของเมมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนประโยค และมีพื้นฐานที่แน่นขึ้นในการใช้ทำข้อสอบภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL
 
ถ้าคุณเข้าใจความสำคัญของภาษาอังกฤษ และอยากที่จะเรียนเพื่อใช้ในระยะยาว คอร์ส GRAMMAR@HOME จะช่วยคุณได้ค่ะ
 
KruMae FMCP English
(ครูสอนคอร์ส GRAMMAR@HOME)
มีข้อสงสัยเพิ่มเติม? ติดต่อ ADMIN ได้ที่นี่ค่ะ

"หนูชอบเทคนิคการสอนในแกรมม่ามากๆค่ะ สุดยอดคำร่ำลือจริงๆ หนูเลือกเรียนกับครูเมไม่ผิดหวังเลยค่ะ "

ตัวอย่างการติวใน GRAMMAR@HOME

ปรับพื้นฐานแกรมม่าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง!

 General Grammar Level : หลักแกรมม่าระดับพื้นฐาน 20 ชม.

 • Simple Present Statements with Be :การใช้ประโยค is/am/are
 • Questions with Be : การสร้างคำถามโดยใช้ is/am/are
 •  Imperatives : Don't---การออกคำสั่ง
 • Nouns : ชนิดของคำนามต่างๆ
 • Count and Non-count Nouns : นามนับได้และนามที่นับไม่ได้
 • Adjectives : คำขยายนาม
 • Possessives and Demonstratives :Yours, Her, His...
 • The Present Continuous : หลักการใช้ is/am/are + Ving
 • The Simple Present : หลักการใช้ S+V2
 • Adverbs of Frequency : หลักการใช้ความถี่ usually, always, rarely...
 • The Simple Past of Be : หลักการใช้ was/were
 • The Simple Past : หลักการใช้ S+V2
 • The Past Continuous : หลักการใช้ S+was/were+Ving
 • Articles : หลักการใช้ a/an/the
 • Quantity Expressions : หลักการใช้ many. much, few...
 • There is and There are : หลักการใช้ และความแตกต่าง
 • The Future with Be Going To : หลักการใช้ S+is/am/are+going to+...
 • The Future with Will : หลักการใช้ S+will+V1

 

Intermediate Grammar : หลักแกรมม่าระดับกลาง 20 ชม.

 • The Simple Present : หลักการใช้ S+V(s)
 •  Imperatives : หลักการใช้การออกคำสั่ง การเตือน
 • The Present Continuous : หลักการใช้ S+is/am/are+Ving
 • The Simple Past : หลักการใช้ S+V2
 • The Past Continuous and Past Time Clause : หลักการใช้ S+was/were+Ving
 • The Present Perfect : หลักการใช้ S+has/have +V3
 • Future Time: Be Going To, Will, and the Present Continuous : หลักการใช้เทนส์อนาคต
 • Modals of Ability and Possibility: หลักการใช้ could, can, might...
 • Modals and Phrases of Request, Permission, Desire and Preference : หลักการใช้ would rather, would prefer...
 •  Tag Questions : หลักการใช้ ...will you?....aren't they?
 • Additions with Conjunctions : หลักการใช้ either, neither, so...
 • Nouns and Quantity Expressions :หลักการใช้คำนามประเภทต่างๆ a lot of , no, some...
 • Indefinite and Definite Articles : หลักการใช้ a, an, the...
 • Adjectives : หลักการใช้คำคุณศัพท์ที่ยากขึ้น
 • Adverbs : หลักการใช้คำขยายกริยา (-ly)
 • Comparatives : การเปรียบเทียบขั้นกว่า -er +than, more than...
 • Superlatives : การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด the -est, the most...
 • Gerunds : หลักการใช้คำที่ตามด้วย -ing
 • Infinitives : หลักการใช้คำที่ตามด้วย -to
 • Phrasal Verbs : หลักการใช้คำสองคำในรูปแบบสำนวน เช่น pick up, turn down, get off

Advance Grammar : หลักแกรมม่าระดับสูง 20 ชม.

 • The Present : หลักการใช้ประโยคในรูปแบบปัจจุบันทั้งหมด
 • The Past : หลักการใช้ประโยคในรูปแบบอดีตทั้งหมด
 • Future Forms : หลักการใช้ประโยคในรูปแบบอนาคตทั้งหมด
 • The Present Perfect : หลักการใช้ lately, recently, just, for, since...
 • The Present Perfect Continuous :หลักการใช้ S+has/have+been+Ving
 • The Past Perfect and the Past Perfect Continuous : ความแตกต่างระหว่างสองเทนส์นี้
 • Modals of Possibilities : หลักการใช้ should, ought to, have to, got to
 • Past Modals : หลักการใช้ Modals of Possibilities ในรูปอดีต
 • Passive Sentences (Part 1) 
 • Passive Sentences (Part 2) 
 • Contrasting Gerunds and Infinitives :ความแตกต่างในการใช้ของ Gerunds และ Infinitives
 • Indefinite and Definite Articles : ความแตกต่างระหว่าง a, an, the กับการไม่ต้องเติมหน้าคำนาม
 • Relative Clause with Subject Relative Pronouns : หลักการใช้ who, that, which และการใช้ comma ในเชิงของประธาน
 • Relative Clauses with Object Relative Pronouns : หลักการใช้ who, that, which และการใช้ comma ในเชิงของกรรม
 • Real Conditionals, Unreal Conditionals, and Wishes: หลักการใช้ If-Clause แบบที่ 1 และ 2
 • Past Unreal Conditionals and Past Wishes : หลักการใช้ If-Clause แบบที่ 3
 • Noun Clauses : หลักการใช้ If/Whether, That
 • Noun Clauses : หลักการใช้ If/Whether, That

ปรับพื้นฐานตั้งแต่ศูนย์ + สามารถเขียนประโยคได้จริง!

สามารถเลือกเรียนแค่ระดับเดียว หรือฝึกเต็มที่อย่างแท้จริงทั้ง 3 ระดับ!

GENERAL LEVEL

1,800

General Level 20 ชม.  หลักแกรมม่าระดับพื้นฐาน 

เอกสารดาวน์โหลดได้ทันที

มีคำถาม? สอบถามครูผู้สอนได้โดยตรง

เข้าเรียนได้ 30 วัน

การันตีความพอใจหรือคืนเงิน

วิธีสมัครเรียน

GRAMMAR@HOME

5,700

(ราคาปกติ 9,900 บาท)

General Level 20 ชม.  หลักแกรมม่าระดับพื้นฐาน 

Intermediate Level 20 ชม.  หลักแกรมม่าระดับกลาง

Advance Level 20 ชม.  หลักแกรมม่าระดับสูง

เอกสารของทุกระดับดาวน์โหลดได้ทันที

มีคำถาม? สอบถามครูผู้สอนได้โดยตรง

เข้าเรียนได้ 180 วัน

การันตีความพอใจหรือคืนเงิน

วิธีสมัครเรียน

การันตีว่าเรียนแล้วเข้าใจ หรือคืนเงิน 100%

เราการันตีว่าเมื่อคุณเรียนคอร์สนี้แล้ว คุณจะเข้าใจหลักแกรมม่ามากขึ้น! แต่ถ้าคุณไม่พอใจในการเรียนคอร์สนี้---ไม่ว่าเพราะสาเหตุใดๆ คุณสามารถขอเงินคืนภายใน 3 วัน!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.